Description

Wrap style bodysuit with spaghetti straps